Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A website-on történő online rendeléshez szükség van a regisztrációra. Az így megadott adatokat, információkat a CÍVIS PAPÍR-ÍRÓSZER Kft a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az adatokat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre (pl. futárszolgálat, posta), aki az átadott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.  Az adatok kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

 

Vegyes rendelkezések

 

A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2010.07.14. Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Eladó az új szerződési feltételeket közzéteszi az Áruházon, és az Áruház nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.

 

Jogvita

Az ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az irányadóak. A CÍVIS PAPÍR-ÍRÓSZER Kft-től megvásárolt termékkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő bármiféle jogvita rendezésére a felek hatáskör tekintetében a Debreceni Városi Bíróság, vagy a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Igényeljen CÍVISTÁRSAK hűségkártyát

Egy egyszerű regisztráció után kiküldjük Önnek CÍVISTÁRS kártyáját, mely teljesen díjmentes, ugyanakkor rengeteg kedvezményre jogosít!